Головна  |  Приватним клієнтам  |  Цінні папери  |  Депозитарна діяльність  | Депозитарні послуги

Депозитарні послуги


Важлива інформація:

     Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. Відповідно до цього договору депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) порядку на рахунку у цінних паперах веде облік прав на цінні папери, що належать власникові.
     На виконання Рішення НКЦПФР №1412 від 06.08.2013 р. просимо усіх депонентів, які відкрили рахунок у цінних паперах до 12.10.2013 р., звернутися у депозитарну установу ПАТ «КРЕДОБАНК» у термін до 12.10.2014 р. з метою приведення договору про відкриття рахунку в цінних паперах у відповідність до нового законодавства.

 

     Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язані звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
     У разі якщо власник цінних паперів до 12.10.2014 р. не вчинить вищевказаних дій, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
     Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

 

ПАТ «КРЕДОБАНК» запрошує на депозитарне обслуговування та пропонує:

Для інвесторів:

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах (фізичним та юридичним особам, резидентам та нерезидентам, інститутам спільного інвестування)
 • забезпечення розрахунків за біржовими угодами із попереднім резервуванням активів або без попереднього резервування
 • здійснення операцій з ОВДП (облігаціями внутрішніх державних позик) та муніципальними облігаціями через депозитарій Національного Банку України
 • для фізичних осіб – безкоштовний облік недержавних цінних паперів
 • для активних інвесторів – покрокове зменшення тарифу при проведенні понад 20, 100 та 250 облікових операцій в місяць
 • інформаційно-консультаційна підтримка операцій з цінними паперами

Для торгівців цінними паперами:

 • забезпечення розрахунків за біржовими угодами із попереднім резервуванням активів або без попереднього резервування
 • покрокове зменшення тарифу при проведенні понад 20, 100 та 250 облікових операцій в місяць

Для інститутів спільного інвестування:

 • зберігання активів на рахунку у цінних паперах та банківському рахунку
 • погодження списання грошових коштів з банківського рахунку впродовж 15 хв з допомогою системи віддаленого доступу iFOBS
 • підтвердження розрахунку вартості чистих активів протягом 1 дня
 • лише 200 грн. абонплати за місяць (включає вартість обліку корпоративних цінних паперів, підтвердження розрахунку вартості чистих активів на звітну дату і погодження списання грошових коштів з поточного рахунку)

Для емітентів:

 • відкриття та обслуговування рахунків власникам в процесі розміщення акцій та облігацій емітента
 • переведення на обслуговування раніше дематеріалізованих цінних паперів від іншої депозитарної установи

Переваги співпраці із Депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»:

 • швидке та висококваліфіковане обслуговування операцій з цінними паперами
 • індивідуальний підхід до кожного клієнта
 • лояльні тарифи на послуги депозитарні послуги
 • повна конфіденційність

ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
   - на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 286595 від 10 жовтня 2013 року.
   - на зберігання активів інститутів спільного інвестування серія АЕ № 286596 від 10 жовтня 2013 року. 

 

Реквізити депозитарної установи:
ПАТ «КРЕДОБАНК»
ЄДРПОУ 09807862
МДО 301515

Контакти:
ПАТ «КРЕДОБАНК»
Відділ депозитарної діяльності
Департаменту казначейства

79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78
Тел./факс (032) 297-23-12

e-mail: depo@kredobank.com.ua 

  


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2580.0000  /  2605.0000 2592.8333
EUR 2975.0000  /  3025.0000 2977.8690
PLN 640.0000  /  730.0000 707.3323
RUB 36.5000  /  44.5000 43.8850
станом на: 21.7.2017 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook  Twitter  Google+