Головна  |  Про банк  |  Історія та сьогодення  | Сьогодення

Історія та сьогодення

Сьогодення


 

ПАТ "КРЕДОБАНК" – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. Стратегічним акціонером ПАТ "КРЕДОБАНК" є найбільший банк Польщі PKO Bank Polskі SA.

 

 
ПАТ "КРЕДОБАНК" віднесений до групи "Банки іноземних банківських груп" за класифікацією Національного банку України. Регіональна мережа ПАТ "КРЕДОБАНК" нараховує 93 відділення й охоплює більшість областей України. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив 271 власних банкоматів. Клієнтами Банку є майже 53 тис. юридичних осіб та підприємців та 530 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України.

Банк є стабільним та прозорим фінансовим партнером як для українських, так і для європейських фінансових кіл.

ПАТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.
 

Основні показники ПАТ “КРЕДОБАНК” станом на 01.10.2018р.:


чисті активи – 16 386,2 млн. грн.
∙ кредитний портфель (брутто) – 10 434,5 млн. грн.
∙ кошти фізичних осіб – 5 843,4 млн. грн.
∙ кошти юридичних осіб – 5 911,1 млн. грн.
∙ статутний капітал – 2 248,9 млн. грн.

∙ прибуток – 378,1 млн. грн. 


Згідно рейтингу Національного банку України станом на 01.10.2018р. ПАТ "КРЕДОБАНК" займає:


∙ за величиною активів – 17 місце;
∙ за обсягом кредитів наданих фізичним особам – 12 місце;
∙ за обсягом коштів фізичних осіб – 14 місце;
∙ за обсягом коштів юридичних осіб – 16 місце;

∙ за величиною статутного капіталу – 17 місце;

∙ за величиною прибутку – 12 місце.

 

 

ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до Банківської ліцензії №43 від 11.10.2011 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 11.10.2011 р.  № 43 із додатком до неї, виданих Національним Банком України.

І. На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:
1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
3) розміщення залучених у вклади коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

ІІ. На підставі генеральної ліцензії Банк здійснює такі валютні операції:
1) неторговельні операції з валютними цінностями;
2) операції з готівковою іноземною валютою та чеками;
3) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;
4) ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
5) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України та у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
6) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
7) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
8) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
9) торгівля банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародних ринках;

ІІІ. На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк здійснює:
1) брокерську діяльність,
2) дилерську діяльність,
3) андерайтинг,
4) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

ІV. Відповідно до чинного законодавства України Банк здійснює також діяльність щодо:
1) інвестицій;
2) випуску власних цінних паперів;
3) зберігання цінностей або надання в оренду індивідуальних банківських сейфів;
4) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
5) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

ПАТ "КРЕДОБАНК" – член Асоціації банків Львівщини, Європейської  Бізнес Асоціації, Асоціації платників податків України, Львівської торгово-промислової палати, професійної Асоціації  Реєстраторів та Депозитаріїв, Асоціації "Українські фондові торговці", Асоціації "УкрСВІФТ", Асоціації "ЄМА", а також міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Більше про історію та розвиток КРЕДОБАНКу можна дізнатися переглянувши наступну презентацію.  
 
Акціонери Банку
 
PKO Bank Polskі   SA (Powszechna Kasa Oszczędnoścі Bank Polskі Spółka Akcyjna)

PKO Bank Polskі SA – найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств, обслуговування за допомогою електронних каналів.

PKO Bank Polskі SA має найрозгалуженішу серед польських банків мережу філій і відділень, яка нараховує 1 192 установ, а також 3 190 банкоматів. У системі банку зайнято більше 24 тис. працівників.

Станом на 01 січня  2018 року PKO Bank Polskі SA обслуговує близько 7,1 млн. рахунків клієнтів та випустив майже 8,3 млн. платіжних карток.

На сьогодні 29,43% акцій PKO Bank Polskі SA належить польській державі в особі Державного Казначейства. 
 
PKO Bank Polskі SA є найбільшим польським банком, що орієнтований на масове обслуговування фізичних осіб та обслуговування корпоративних клієнтів.

За  2017 рік активи групи PKO Bank Polskі SA  становили 296,9  млрд. польських злотих. Прибуток групи склав 2,8 млрд. польських злотих.

Капітал групи PKO Bank Polskі SA  склав 36,3 млрд. злотих. Показник віддачі на капітал (RОЕ) групи PKO Bank Polskі SA за підсумками  2017 року становив 10,4%, а показник платоспроможності – 15,3%.
 
Іноземні інвестиції забезпечили стабільність розвитку ПАТ "КРЕДОБАНК", стали гарантіями захищеності для клієнтів, відкрили доступ до фінансових ресурсів, досвіду і технологій європейських банків та додатково зміцнили позиції Банку на українському та світовому фінансовому ринках.  

КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2775.0000  /  2805.0000 2786.7006
EUR 3135.0000  /  3200.0000 3168.7573
PLN 710.0000  /  775.0000 738.2079
RUB --  /  -- 42.0600
станом на: 14.12.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link