Головна  |  Українсько-польський бізнес  |  Пакет для УПБ  | Спеціалізований Тарифний пакет для українсько-польського бізнесу

Спеціалізований Тарифний пакет для українсько-польського бізнесу


В Банку діє пільговий Тарифний пакет розрахунково-касового обслуговування для українсько-польського бізнесу, який передбачає знижені тарифи на купівлю-продаж валюти на МВРУ, платежі за кордон за фіксованим тарифом та зменшену щомісячну плату.

Тарифний пакет доступний для Клієнтів малого та середнього бізнесу*:  
- нових і діючих Клієнтів Банку - юридичних осіб, створених за участі польського капіталу (частка не менше 10%)
- нових і діючих Клієнтів Банку - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють експортно-імпортні операції з польськими партнерами 
 

Послуга
Тариф
Відкриття та обслуговування рахунку
Безкоштовно
Клієнт - Інтернет - Банк (обслуговування)
Безкоштовно
Електронний переказ в межах Банку
Безкоштовно
Електронний переказ в UAH за межі Банку
1 грн.
Платіж в іноземній валюті в USD/EUR
30 USD/EUR
Платіж в PLN
15 USD
Купівля іноземної валюти
0,20%
Продаж іноземної валюти
0,15%
Щомісячна плата за обслуговування рахунків
в Тарифному пакеті
150 грн.

 

Банківські послуги, які не ввійшли в даний Тарифний пакет, надаються Клієнту відповідно до умов Загального тарифного пакету для Клієнтів малого та середнього бізнесу.
* Клієнт малого та середнього бізнесу — фізична особа-підприємець, юридична особа з річною виручкою не більше, ніж 50 000 000 грн. за рік 
 
Bank oferuje preferencyjny Pakiet cenowy usług rozliczeniowych i kasowych dla biznesu ukraińsko-polskiego, który zapewnia obniżoną opłatę miesięczną oraz minimalne stawki za przelew środków za granicę, jak również kupno-sprzedaż dewiz.

Pakiet ten dostępny jest dla Klientów Małego i Średniego Biznesu*
- nowych i istniejących Klientów Banku - osób prawnych, udział kapitału polskiego w których wynosi nie mniej niż 10%
- nowych i istniejących Klientów Banku – osób prawnych oraz osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, którzy mają partnerów biznesowych w Polsce 
 

Usługa
Stawka
Otwarcie i obsługa rachunku
Bezpłatnie
Bankowość internetowa (obsługa)
Bezpłatnie
Przelew elektroniczny w ramach Banku
Bezpłatnie
Przelew elektroniczny w UAH poza Bank
1 UAH
Przelew w walucie obcej w USD/EUR
30 USD/EUR
Przelew w PLN
15 USD
Kupno dewiz
0,20%
Sprzedaż dewiz
0,15%
Miesięczna opłata za obsługę rachunków w pakiecie cenowym*
150 UAH

 

Usługi bankowe nieuwzględnione w powyższym Pakiecie cenowym świadczone są zgodnie ze Standardową ofertą dla Klientów Małego i Średniego Biznesu.
* Klient Małego i Średniego Biznesu – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna o rocznych przychodach nie więcej niż 50 000 000 UAH rocznie. 

 


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2660.0000  /  2690.0000 2653.7958
EUR 3120.0000  /  3195.0000 3134.1328
PLN 705.0000  /  760.0000 736.4899
RUB 39.5000  /  47.0000 46.0570
станом на: 17.10.2017 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook  Twitter  Google+