Головна  |  Українсько-польський бізнес  |  Фінансова підтримка експорту  | Урядова програма Польщі «Фінансова підтримка експорту»

Урядова програма Польщі «Фінансова підтримка експорту»


Кредобанк став учасником урядової програми Польщі «Фінансова підтримка експорту» та отримав ліміт польського державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), завдяки чому створив можливість надання підтримки українським імпортерам польських товарів у вигляді підтвердження, пост-фінансування та дисконтування акредитивів терміном до 1 року, зокрема:

Підтвердження акредитиву

Дисконтування акредитиву

Постфінансування акредитиву

Опис продукту Випуск Кредобанком акредитиву за зверненням українського імпортера та його підтвердження банком BGK* за заявою польського експортера Випуск Кредобанком акредитиву з відтермінування платежу за зверненням українського імпортера, дисконтування даного акредитиву польським експортером в BGK*

Випуск Кредобанком акредитиву за зверненням українського імпортера з постфінансуванням – надання кредиту для оплати по акредитиву

Термін

До 1 року

360 днів

Максимальна сума до 2 млн. євро
Валюта Долар, євро
Забезпечення Грошові кошти, нерухомість, обладнання, транспортні засоби
Тарифи Виставлення акредитиву: 0,2-0,8% від суми, залежно від терміну
Користування акредитивом: 3-5% річних залежно від терміну
Виставлення акредитиву: 0,2-0,8% від суми, залежно від терміну
Користування акредитивом: 3-5% річних залежно від терміну

Виставлення акредитиву: 0,2-0,8% від суми, залежно від терміну
Користування акредитивом: 3-5% річних залежно від терміну
Постфінансування (надання кредиту):
Євро – EURIBOR 3M + 5,5%
Долар – LIBOR 3M + 6,0%

Переваги продукту Можливість випуску непокритого акредитиву

Можливість випуску непокритого акредитиву
Можливість отримання відтермінування оплати по контракту до 1 року (так як експортер має можливість його дисконтувати)

Можливість випуску непокритого акредитиву
Можливість здійснити постфінансування по пільговій ставці

 

* BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego – державний банк Польщі через який реалізовується урядова програма Польщі «фінансова підтримка експорту»

 

KredoBank został uczestnikiem Programu Rządowego Polski "Finansowe Wspieranie Eksportu" oraz otrzymał limit polskiego banku państwowego - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki czemu uzyskał możliwość wspierania ukraińskich importerów polskich towarów w postaci potwierdzenia, post-finansowania oraz dyskontowania akredytyw na okres do 1 roku, w szczególności:

Potwierdzanie akredytyw dokumentowych

Dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych

Postfinansowanie akredytyw dokumentowych

Opis produktu Kredobank otwiera akredytywę dla ukraińskiego importera oraz BGK* ją potwierdza na podstawie wniosku polskiego eksportera Kredobank otwiera akredytywę z odroczeniem płatności na podstawie wniosku ukraińskiego importera, polski eksporter dyskontuje akredytywę w BGK*

Kredobank otwiera akredytywę na podstawie wniosku ukraińskiego importera o postfinansowanie – udzielenie kredytu w celu zapłaty z tyt. akredytywy

Okres do 1 roku

360 dni

Kwota maksymalna do 2 mln. EUR
Waluta USD, EUR
Zabezpieczenie gotówka, nieruchomości, sprzęt, środki transportu
Prowizje Otwarcie akredytywy: 0,2-0,8% od kwoty, w zależności od terminu
Obsługa akredytywy: 3-5% w skali roku w zależności od terminu
Otwarcie akredytywy: 0,2-0,8% od kwoty, w zależności od terminu
Obsługa akredytywy: 3-5% w skali roku w zależności od terminu

Otwarcie akredytywy: 0,2-0,8% od kwoty, w zależności od terminu
Obsługa akredytywy: 3-5% w skali roku w zależności od terminu
Postfinansowanie (udzielenie kredytu):
EUR – EURIBOR 3M + 5,5%
USD – LIBOR 3M + 6,0%

Zalety produktu Możliwość otwarcia niepokrytej akredytywy Możliwość otwarcia niepokrytej akredytywy
Możliwość otrzymania karencji w spłacie do 1 lata (eksporter ma możliwość dyskontować akredytywę)

Możliwość otwarcia niepokrytej akredytywy
Możliwość otrzymać post finansowanie na preferencyjnych warunkach (obniżona stopa procentowa)

 

* BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego – Państwowy Bank Polski, jaki realizuje Program Polskiego Rządu "Finansowe Wspieranie Eksportu"


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2770.0000  /  2805.0000 2777.6824
EUR 3130.0000  /  3200.0000 3173.5021
PLN 710.0000  /  770.0000 739.3822
RUB --  /  -- 41.9330
станом на: 11.12.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link