Головна  |  Корпоративним клієнтам  |  Кредити  |  Вексельні операції  | Послуги з врахування векселів

Послуги з врахування векселів


Відтермінувати поточні грошові зобов’язання, розблокувати власні активи, які перебувають в дебіторській заборгованості чи терміново розрахуватись з партнерами по бізнесу, Ви зможете за допомогою врахування векселів.
Врахування векселів – форма надання Банком кредитних коштів Клієнту шляхом придбання векселів за грошові кошти до настання строку платежу за ними.
 
Банк здійснює облік векселів наступним способом:
– звичайне врахування векселів;
– врахування векселів безоборотне – коли пред’явник векселя вибуває з числа зобов’язаних за векселем осіб, що здійснюється шляхом вчинення пред’явником у тексті індосаменту (особливого передатного запису на звороті векселя) безоборотного застереження (здійснює напис : «без обороту на мене») або шляхом передавання Банку векселя пред’явником без вчинення індосаменту, якщо останній індосамент бланковий (без зазначення особи, яка стає власником векселя) або на пред’явника;
– врахування векселів з реверсом – коли пред’явник векселя дає Банку позавексельне зобов’язання викупити враховані векселі до настання строку їх оплати та/або в разі настання певних обставин.
 
Банк приймає до врахування такі види векселів:
– прості векселі;
– переказні векселі, видані на іншу особу на користь третьої особи;
– переказні векселі, виписані на іншу особу на користь трасанта (векселедавця).
 
Кредити у формі врахування векселів Банк надає шляхом:
– перерахування на Ваш поточний рахунок кредитних коштів у строк та в сумі, визначених договором про врахування векселів;
– сплати Вашої кредиторської заборгованості іншим кредиторам за умови подання документів, що підтверджують наявність такої заборгованості.
 
Особливості продукту:
– врахування векселів здійснюється в національній валюті;
– обсяг кредитування визначається виходячи з номінальної вартості векселів за мінусом дисконту;
– остаточний розрахунок з Банком за врахування векселів здійснюється при їх погашенні;
– строк кредитування – до 1-го року;
– вигідні процентні ставки.
 
Користуючись послугами з врахування векселів, Ви отримуєте додаткові можливості:
– поповнити власні оборотні кошти та вивільнити активи;
– здійснити фінансування діяльності без оформлення застави як при звичайному кредитуванні.

КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2770.0000  /  2805.0000 2771.3165
EUR 3120.0000  /  3190.0000 3153.4810
PLN 705.0000  /  765.0000 733.6577
RUB --  /  -- 41.6730
станом на: 12.12.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link