Головна  |  Корпоративним клієнтам  |  Кредити  |  Гарантії та акредитиви  | Банківська гарантія

Банківська гарантія


Якщо Ваші партнери по бізнесу вимагають підтвердження Вашої платоспроможності та своєчасного виконання господарських зобов’язань, Банк пропонує скористатись банківською гарантією.
Банк надає такі види гарантій:
за резидентністю бенефіціара (особа, на користь якої надається гарантія):
• міжнародна гарантія – надана на користь бенефіціара-нерезидента;
• внутрішня гарантія – надана на користь бенефіціара-резидента.
за ознакою видачі:
• пряма банківська гарантія (гарантія);
• непряма банківська гарантія (контргарантія).
за призначенням:
платіжна гарантія – стосовно виконання Клієнтом платіжних зобов’язань перед торговим партнером (бенефіціаром), передбачених відповідним контрактом/договором;
в т.ч.:
гарантія для фірм туристичної діяльності – щодо виконання Клієнтом своїх зобов’язань перед туристами відповідно до Договору на туристичне обслуговування;
гарантія повернення авансового платежу – щодо повернення Клієнтом раніше отриманої суми авансового платежу від торгового партнера (бенефіціара) у випадку невиконання зобов’язань по контракту/договору.
гарантія виконання – щодо виконання Клієнтом своїх зобов’язань перед замовником робіт/послуг (бенефіціаром), передбачених контрактом/договором.
тендерна гарантія – щодо виконання Клієнтом тендерних зобов’язань перед замовником/підрядником.
гарантія повернення кредиту щодо виконання Клієнтом своїх зобов’язань перед Кредитором щодо своєчасного погашення кредитної заборгованості.
за зміною умов:
• безвідклична гарантія;
• відклична гарантія.
Особливості банківського продукту:
– сума зобов’язань по банківській гарантії залежить від призначення гарантії;
– валюта банківської гарантії – гривня, долари США чи Євро;
– строк дії – до 10-ти років;
– вигідні цінові умови;
– у випадку відсутності грошового покриття банківської гарантії, Банк може надати кредит.

КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2770.0000  /  2805.0000 2771.3165
EUR 3120.0000  /  3190.0000 3153.4810
PLN 705.0000  /  765.0000 733.6577
RUB --  /  -- 41.6730
станом на: 12.12.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link