Головна  |  Малому та середньому бізнесу  |  Розрахунково-касове обслуговування  | Перелік документів, необхідний для відкриття рахунку

Перелік документів, необхідний для відкриття рахунку


Документи які необхідні для відкриття рахунків суб’єктів господарювання:

1. Документи для відкриття рахунку ЮО - резиденту:

 • Копію статуту (якщо дата затвердження - до 01.01.2016 року) або опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (якщо дата установчого документа - після 01.01.2016 року). Юридичні особи які створені/діють на підставі модельного статуту подають копію рішення про їх створення (в якому має бути зазначено відомості про найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту), підписаного усіма засновниками. При поданні оригіналу рішення, копія засвідчується уповноваженим працівником Банку.
 • Документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритими в Банку рахунками клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);
 • Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду особи*, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритими в Банку рахунками клієнта;
 • Картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований в установленому порядку;
 • Cхематичне зображення структури власності (взірець);
 • Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність за останню звітну дату, що була подана до контролюючого органу; інші документи на вимогу Банку – за потреби);
 • Заява на відкриття поточного рахунку;
 • Згода на обробку персональних даних осіб, які зазначені у картках із зразками підписів 

2. Для відкриття поточного рахунку відокремленому підрозділу до вище перерахованих документів додатково подають:

 • Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску.
 • Копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ.
 • Довіреність на керівника відокремленого підрозділу. 

3. Документи для відкриття рахунку фізичній особі – підприємцю:

 

 • Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • Картка із зразками підписів;
 • Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність за останню звітну дату, що була подана до контролюючого органу; інші документи на вимогу Банку – за потреби);
 • Згода на обробку персональних даних осіб.

Схематичне зображення структури власності клієнта – юридичної особи.

 

* - документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів). У випадку відмови особи від отримання ідентифікаційного коду, подається паспорт громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України або міститься запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2645.0000  /  2675.0000 2647.7080
EUR 3100.0000  /  3160.0000 3119.2648
PLN 710.0000  /  765.0000 737.2231
RUB 37.5000  /  45.0000 44.6690
станом на: 21.11.2017 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook  Twitter  Google+