Головна  |  Новини  | Публічна пропозиція (оферта) щодо обслуговування клієнтів ЮО та ФОП на умовах «Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК»

Публічна пропозиція (оферта) щодо обслуговування клієнтів ЮО та ФОП на умовах «Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК»


28 Квітня 2017

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! 


     ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» (далі-Банк), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що з 01.06.2017 року Банк переходить на обслуговування клієнтів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі «Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК», затверджених рішенням Правління Банку № 480 від 24.04.2017 року, (далі-Правила), текст яких оприлюднено на офіційному сайті Банку www.kredobank.com.ua.


Щодо обслуговування Банком діючих клієнтів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, повідомляємо, що:


     У зв’язку з переходом на комплексне банківське обслуговування відповідно до умов та положень Правил, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які є діючими клієнтами Банку, з 01.06.2017 року продовжують користуватися послугами Банку відповідно до укладених раніше договорів з урахуванням умов, визначених Правилами.
     У разі, якщо юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка є діючим клієнтом Банку, до 01.06.2017 року не надасть за офіційним місцезнаходженням Банку (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78) свою письмову відмову від прийняття Публічної пропозиції (оферти) та/або не розірве укладені та діючі з Банком договори щодо: відкриття та закриття поточних/карткових рахунків та розрахунково-касового обслуговування; купівлі, продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти; виконання регулярних платежів; переказу готівки; обслуговування зарплатного проекту; надання послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк»; виготовлення та використання корпоративних банківських платіжних карток; відкриття та обслуговування вкладних рахунків, розміщення вкладів; обслуговування кредиту (позики, в тому числі поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті від нерезидента; надання в користування індивідуального сейфу, та фактично продовжить користуватись послугами Банку, згода (акцепт) клієнта на прийняття Публічної пропозиції (оферти) вважається такою, що надана клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного законодавства України з 01.06.2017 року (дата акцепту клієнта).
     Тобто, фактичне продовження користування послугами Банку після дати акцепту є фактом надання згоди та прийняття діючими клієнтами Банку Публічної пропозиції (оферти).
     Таким прийняттям Публічної пропозиції (оферти) клієнт безумовно та в цілому приєднується до умов Правил. При цьому всі вказані вище договори, якщо вони були укладені між клієнтом та Банком до дати акцепту Публічної пропозиції (оферти), вважаються зміненими та продовжують діяти в частині, що не суперечать умовам Правил, які вважаються такими, що з 01.06.2017 року набрали чинності для Банку та всіх юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців–діючих клієнтів Банку, які прийняли (акцептували) Публічну пропозицію (оферту) шляхом фактичного продовження користування послугами Банку.
     Оскільки отримання та/або фактичне продовження користування клієнтами з 01.06.2017 року вищенаведеними послугами Банку є повним та безумовним підтвердженням з боку клієнтів щодо прийняття ними Публічної пропозиції (оферти), подальше обслуговування таких клієнтів Банком здійснюється виключно в рамках та на підставі Правил.
     У разі отримання Банком від клієнтів до 01.06.2017 року письмової відмови від прийняття Публічної пропозиції (оферти) та обслуговування на запропонованих Банком умовах та нездійснення клієнтом відповідних дій щодо розірвання укладених з Банком договорів, всі укладені з таким клієнтом договори будуть вважатись припиненими з 01.06.2017 року за згодою Сторін.
     Публічна пропозиція (оферта) не розповсюджується на правовідносини Банку з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за договорами на здійснення кредитних операцій та іншими договорами про надання банківських послуг, відмінних від тих, перелік яких наведено у цій Публічній пропозиції (оферті). Умови вказаних договорів продовжують діяти до закінчення строку дії такого відповідного укладеного договору та Банк підтверджує виконання відносно них всіх своїх зобов’язань.
     З повним текстом Правил можна ознайомитися тут


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2645.0000  /  2675.0000 2647.7080
EUR 3100.0000  /  3160.0000 3119.2648
PLN 710.0000  /  765.0000 737.2231
RUB 37.5000  /  45.0000 44.6690
станом на: 21.11.2017 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook  Twitter  Google+