Юридичним особам та фізичним особам підприємцям


 

Правила

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям 

Політика

Політика протидії відмиванню кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та зброї масового знищенняПАТ "КРЕДОБАНК"

 

Polityka przeciwdzialania praniu dochodow kryminalnych, finansowaniu terroryzmu oraz broni masowego razenia KREDOBANK SA

 

Policy for counteracting to legalization(laundering) of the proceeds of crime, terrorist financing and financing proliferation of weapons of mass destruction JSC "KREDOBANK"

Стандартні форми документів

Відкриття-закриття поточних рахунків

Договір до банківського рахунку

Заява на відкриття поточного рахунку для ЮО

Заява на відкриття поточного рахунку для ФОП

Заява на зміну тарифного пакету

Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку

Заява про закриття поточного рахунку

Виписка по рахунку

Заява на активацію послуги внесення готівкових коштів через пристрій самообслуговування банку

Купівля, продаж, обмін(конвертація) іноземної валюти

Купівля валюти

Продаж валюти

Обмін (конвертація) валюти

Регулярне списання та продаж іноземної валюти 

Регулярні платежі

Розпорядження на виконання Регулярного платежу

Переказ готівки

Розпорядження на Переказ готівки

Реєстр здійснених переказів готівки

Зарплатний проект

Заява про відкриття рахунків учасникам Зарплатних проектів

Список учасників Зарплатного проекту

Список УЗП які припиняють трудові відносини з Клієнтом

Зведена відомість зарахування зарплати

Список УЗП на ліміт овердрафту

Зразок факсиміле

Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку

Система "Клієнт-інтернет-банк"

Заява на підключення КБ загальна

Заява на підключення до КБ. Перегляд

Заява на підключення до КБ. Окремі рахунки

Заява на iFobs. SMS

Заява на iFobs. Email

Заява на блокування видалення Користувачів

Заява на депозит

Правила інформаційної безпеки

Акт про передачу ОТП токенів

Виготовлення та використання БПК

Заява на відкриття карткового рахунку ЮО

Заява на відкриття карткового рахунку ФОП

Анкета-Заява БПК

Заява на припинення дії БПК 

Заява на зміну БПК 

Заява на перевипуск БПК 

Заява на зміну добових лімітів на БПК 

Заява на зміну паролю на БПК 

Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку

Заява закриття  поточного рахунку

Виписка по рахунку

Вклади

Клієнтам малого та середнього бізнесу:

Генеральний договір банківського вкладу

Додатковий договір до Генерального договору Стандарт Особливий

Додатковий договір до Генерального договору Ринковий Особливий

Договір Вкладу на вимогу Вільний

Договір вкладу Стандарт Особливий он-лайн

Договір банківського вкладу Накопичувальний Особливий

Договір банківського вкладу Ринковий Особливий

Договір банківського вкладу Стандарт Особливий

 

Клієнтам корпоративного бізнесу:

Генеральний договір банківського вкладу

Додатковий договір до Генерального договору Стандарт плюс

Додатковий договір до Генерального договору Ринковий плюс

Додатковий договір до Генерального договору Стандарт - призупинено до продажу

Додатковий договір до Генерального договору Ринковий - призупинено до продажу

Додатковий договір до Генерального договору Прогресивний - призупинено до продажу

Додатковий договір до Генерального договору Прогресивний - призупинено до продажу

Додатковий договір до Генерального договору Ресурсний

Договір банківського вкладу "Вклад на вимогу Комфортний" (діє з 11.09.2017р.)

Позика від нерезидента

Заява про реєстрацію/внесення змін до реєстрації та обслуговування  договору, що передбачає виконання боргових зобов'язань перед нерезидентом (-ами) за залученими від нерезидентів кредитами, показниками в іноземній валюті 

Інформаційне повідомлення про надання згоди на обслуговування/зміни обслуговування Позики від нерезидеента

Інформаційне повідомлення про відмову в обслуговуванні/внесенні змін в умови обслуговування Позики від нерезидента

Індивідуальний сейф Договір користування сейфом

 

1. Правила користування банківською платіжною карткою

2. Документація до Системи

3. Договір про порядок підписання правочинів

 

Архів

Генеральний договір банківського вкладу (діє до 22.10.2017)

Договір Вкладу на вимогу Вільний (діє з 11.09.2017 по 22.10.2017)

Договір вкладу Стандарт Особливий он-лайн (діє до 22.10.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява про закриття поточного рахунку (діє до 24.01.2018)

Заява на відкриття поточного рахунку (діє до 24.01.2018)

Заява про відкриття поточного рахунку для здійснення операцій з використанням корпоративних БПК (діє до 24.01.2018)

Заява на відкриття поточного рахунку для здійснення операцій з використанням корпоративних БПК (діє до 24.01.2018)

 

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям дійсні до 05.11.2017 

 

Заява на активацію послуги внесення готівкових коштів через пристрій самообслуговування банку

 

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям дійсні до 16.07.2018 

 

Договір банківського вкладу Накопичувальний Особливий (діє до 22.10.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір про порядок підписання правочинів (діє до 15.11.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Договір банківського вкладу Ринковий Особливий (діє до 22.10.2017)

Договір банківського вкладу Стандарт Особливий (діє до 22.10.2017)

Договір про порядок підписання правочинів (діє до 01.02.2018)