Головна  |  Процентні ставки  |  Іпотечні кредити  |  Клієнтам  | Кредит на нерухомість (первинний ринок)*

Кредит на нерухомість (первинний ринок)*


Умови кредитування

 • Об’єкт кредитування – будівництво житлової нерухомості через ФФБ - фонди фінансування будівництва та сплата страхових платежів пов’язаних з отриманням кредиту (у випадку їх включення до суми кредиту).

 • Для офіційно працевлаштованих

 • Сума кредиту – до 3 000 000 грн.

 • Строк кредитування – до 20 років.

 • Процентна ставка – змінна.

 • Валюта кредитування – кредитування здійснюється в національній валюті.

 • Забезпечення кредиту – іпотека майнових прав на нерухомість, що будується акредитованим у Банку забудовником (з подальшим переоформленням в іпотеку збудованої нерухомості) або іншу житлову нерухомість.

 • Страхування:

        Позичальник забезпечує здійснення страхування:

                  - нерухомого майна - предмета іпотеки;

                  - життя та працездатність Позичальника;

                  - інші ризики, згідно діючих умов кредитування на момент розгляду кредитного проекту.

 Цінові параметри:

 

Ціновий параметр Розмір процентної ставки/тарифу, річних, грн
Встановлені процентні ставки на:

Акційні відсоткові ставки до 31.12.2018 року (включно)

Перший рік кредитування в залежності від участі власними коштами

   від 40% включно і більше

19,00%

   від 20% включно до 40% 

20,00%

Другий та третій роки кредитування в залежності від участі власними коштами  
від 40% включно і більше

19,00%

від 20% включно до 40%

20,00%

наступні роки в залежності від участі власними коштами:  

   від 40% включно і більше

UIRD 3M*** + 5,00%**

   від 20% включно до 40%

UIRD 3M*** + 6,00%**

Комісії:

 

1. Розгляд Анкети-Заяви на отримання кредиту

безоплатно

2. Видача кредиту

0,99 % від суми кредиту

3. Управління кредитом

безоплатно

4. Збільшення суми кредиту

1,5 % від суми кредиту

5. Розгляд Анкети-Заяви на внесення змін та доповнень в умови кредитування за ініціативою Клієнта

безоплатно

6. Зміна графіку погашення кредиту за ініціативою клієнта/Продовження строку погашення кредиту (за ініціативою Клієнта)

2% від суми залишку заборгованості

7. Зміна умов кредитування за ініціативою клієнта (крім зміни графіку погашення та збільшення суми кредиту/ліміту кредитування)

2% від суми залишку заборгованості

8. Зміна умов кредитування за ініціативою банку

безоплатно

10. Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Клієнта при здійснені реструктуризаційних заходів для договорів укладених до 15.03.2010р. (в т.ч. розгляд кредитної заявки за внесення цих змін)

від 0,2% до 1% від суми залишку заборгованості по кредиту

 

Погашення

За вибором Позичальника погашення кредиту, процентів та, при наявності, комісії за користування кредитом може здійснюватись:

 • за “класичною схемою” – платежами, що зменшуються щомісяця;

 • за “ануїтетною схемою” – щомісяця рівними платежами.

Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій.

  

Детальніше 

 

Необхідні документи

 • Документ, що засвідчує особу Клієнта - паспорт громадянина України;

 • Картка фізичної особи – платника податку - Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Клієнта;

 • Довідка про доходи за останні 6 місяців****;

 • Документи, які стосуються нерухомості;

 • Документи щодо участі у ФФБ;

 • Інші документи (при необхідності).

Для прикладу:

Вартість майнових прав на нерухомість - 1 200 000,00 грн.
Необхідна сума кредиту - 750 000,00 грн.
Участь власними коштами - 37,5%
Термін кредитування – 20 років

РЕАЛЬНА РІЧНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА:
Класична схема погашення - 21,08%
Ануїтет – 20,79%
 

* Мінімальний термін кредиту 60 місяців.
** розмір процентної ставки вказується в націонльній валюті. Для учасників зарплатних проектів у ПАТ "КРЕДОБАНК" процентна ставка є меншою на 0,5 пп.

*** UIRD3M - індикативна ставка Українського індексу ставок за 3 місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.

   Для визначення змінної процентної ставки Банком приймається розрахункове значення UIRD, яке розраховується один раз на місяць як середньоарифметична величина денних значень процентних ставок UIRD3M за 3 календарні місяці, які передують поточному. 
   На грудень 2018р. розрахункове значення UIRD3M становить 14,39%.

   Процентна ставка змінюється кожні 3 місяця з дати укладення угоди з позичальником. 
   Максимальна зміна процентної ставки протягом календарного року не може перевищити 5 процентних пунктів. 

 ****Фізичні особи підприємці замість довідки про доходи подають:

 

 

 

 

 

 • декларацію про одержані доходи або звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи за останні чотири квартали з відміткою ДПІ;

 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;

 • свідоцтво про право сплати єдиного податку;

 • ліцензії на право займатись окремими видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також патенти та дозволи на здійснення окремих видів діяльності, якщо останні передбачені чинним законодавством (у випадку здійснення таких видів діяльності);

 • виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів за останні 6 міс.;

 • інші документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника.

 


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2775.0000  /  2805.0000 2786.7006
EUR 3135.0000  /  3200.0000 3168.7573
PLN 710.0000  /  775.0000 738.2079
RUB --  /  -- 42.0600
станом на: 14.12.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link