Головна  |  Процентні ставки  |  Іпотечні кредити  |  Клієнтам  | Рефінансування та консолідація іпотечних кредитів

Рефінансування та консолідація іпотечних кредитів


Умови кредитування

 • Об’єкт кредитування – заборгованість за іпотечним кредитом в іншому банку.

 • Для офіційно працевлаштованих

 • Сума кредиту – до 85% заставної вартості забезпечення.

 • Строк кредитування – до 20 років, за мінусом терміну перебування у первинного кредитора.

 • Валюта кредитування – кредитування здійснюється в національній валюті.

 • Процентна ставка – змінна.

 • Забезпечення кредиту – іпотека нерухомості

 • Форма видачі кредиту - безготівково – шляхом перерахування кредитних коштів на рахунок  погашення заборгованості Позичальника в іншому Банку.

 • Страхування:

        Позичальник забезпечує здійснення страхування:

                  - нерухомого майна - предмета іпотеки;

                  - життя та працездатність Позичальника;

                  - інші ризики, згідно діючих умов кредитування на момент розгляду кредитного проекту.

Цінові параметри:

  

Ціновий параметр Розмір процентної ставки/тарифу
Встановлена процентна ставки на:

 Акційні відсоткові ставки до 31.12.2018 року (включно)

перший рік кредиту

18,00%

другий та третій роки кредиту

18,00%

наступні роки кредитування

UIRD3M** + 4,50*

Комісії:

 

1. Розгляд Анкети-Заяви на отримання кредиту

безоплатно

2. Видача кредиту

0,99% від суми кредиту

3. Управління кредитом

безоплатно

4. Збільшення суми кредиту

1,75 % від суми збільшення

5. Розгляд Анкети-Заяви на внесення змін та доповнень в умови кредитування за ініціативою Клієнта

безоплатно

6. Зміна графіку погашення кредиту за ініціативою клієнта/Продовження строку погашення кредиту (за ініціативою Клієнта)

2% від суми залишку заборгованості

7. Зміна умов кредитування за ініціативою клієнта (крім зміни графіку погашення та збільшення суми кредиту/ліміту кредитування)

2% від суми залишку заборгованості

8. Зміна умов кредитування за ініціативою банку

безоплатно

9. Повне дострокове погашення кредиту протягом  перших шести місяців кредитування

безоплатно

10. Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Клієнта при здійснені реструктуризаційних заходів для договорів укладених до 15.03.2010р. (в т.ч. розгляд кредитної заявки за внесення цих змін)

від 0,2% до 1% від суми залишку заборгованості по кредиту

 

 

Погашення

За вибором Позичальника погашення кредиту, процентів та, при наявності, комісії за користування кредитом може здійснюватись:

 • за “класичною схемою” – платежами, що зменшуються щомісяця;

 • за “ануїтетною схемою” – щомісяця рівними платежами.

Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій (за винятком повного дострокового погашення кредиту протягом  перших шести місяців кредитування).

 

Детальніше 

 

Необхідні документи

 • Документ, що засвідчує особу Клієнта - паспорт громадянина України;

 • Картка фізичної особи – платника податку - Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Клієнта;

 • Довідка про доходи за останні 6 місяців***;

 • Документи, які стосуються нерухомості (правовстановлюючі документи, витяги з відповідних реєстрів, технічний паспорт, експертна оцінка);

 • Інші документи (при необхідності).

 

Для прикладу:

Вартість нерухомості - 5 000 000,00 грн.
Необхідна сума кредиту - 500 000,00 грн.
Термін кредитування – 10 років

РЕАЛЬНА РІЧНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА:
Класична схема погашення - 22,87%
Ануїтет – 21,95%

 

 * Для учасників зарплатних проектів у ПАТ "КРЕДОБАНК" процентна ставка є меншою на 0,5 пп.

 ** UIRD3M - індикативна ставка Українського індексу ставок за 3 місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.
   Для визначення змінної процентної ставки Банком приймається розрахункове значення UIRD, яке розраховується один раз на місяць як середньоарифметична величина денних значень процентних ставок UIRD3M за 3 календарні місяці, які передують поточному. 
   На жовтень 2018р. розрахункове значення UIRD3M становить 13,61%.

   Процентна ставка змінюється кожні 3 місяця з дати укладення угоди з позичальником. Максимальна зміна процентної ставки протягом календарного року не може перевищити 5 процентних пунктів. 
 *** Фізичні особи підприємці замість довідки про доходи подають:

 • декларацію про одержані доходи або звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи за останні чотири квартали з відміткою ДПІ;

 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;

 • свідоцтво про право сплати єдиного податку;

 • ліцензії на право займатись окремими видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також патенти та дозволи на здійснення окремих видів діяльності, якщо останні передбачені чинним законодавством (у випадку здійснення таких видів діяльності);

 • бізнес-план або план доходів та витрат на весь строк кредитування (на перший рік – поквартально, на наступні роки – щорічно; якщо строк кредитування 1 рік або менше – то на відповідний строк помісячно);

 • виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів за останні 6 міс.;

 • інші документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника.

 


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2790.0000  /  2820.0000 2803.6647
EUR 3190.0000  /  3260.0000 3225.6162
PLN 715.0000  /  780.0000 750.3353
RUB --  /  -- 42.6580
станом на: 19.10.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link