Головна  |  Процентні ставки  |  Іпотечні кредити  |  Клієнтам  | Кредит на нерухомість (вторинний ринок)*

Кредит на нерухомість (вторинний ринок)*


Умови кредитування

 • Об’єкт кредитування – придбання житлової/нежитлової (в т.ч. комерційної) нерухомість та сплата страхових платежів пов’язаних з отриманням кредиту (у випадку їх включення до суми кредиту).

 • Для офіційно працевлаштованих

 • Сума кредиту – до 3 000 000 грн.

 • Строк кредитування – до 20 років.

 • Процентна ставка – змінна.

 • Валюта кредитування – кредитування здійснюється в національній валюті.

 • Форма видачі кредиту:

   Безготівково - шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника, відкритий в Банку.

 • Забезпечення кредиту – іпотека об’єкта кредитування. Додатково Позичальник може надати у забезпечення іншу нерухомість.

Цінові параметри:

 

Ціновий параметр Розмір процентної ставки/тарифу
Встановлені процентні ставки на:

 Акційні відсоткові ставки до 31.12.2018 року (включно)

Перший рік кредитування в залежності від участі власними коштами

 

    від 40% включно і більше 

18,00%

    від 20% включно до 40% 

19,00%

Другий та третій роки кредитування в залежності від участі власними коштами  
   від 40% включно і більше  

18,00%

    від 20% включно до 40% 

19,00%

наступні роки в залежності від участі власними коштами:  
    від 40% включно і більше 

UIRD 3M*** + 4,50%**

    від 20% включно до 40%

UIRD 3M*** + 5,00%**

 

Детальніше 

Комісії:

 

1. Розгляд Анкети-Заяви на отримання кредиту

безоплатно

2. Видача кредиту:

  0,99% від суми кредиту

3. Управління кредитом

безоплатно

4. Збільшення суми кредиту

1,5% від суми кредиту

5. Розгляд Анкети-Заяви на внесення змін та доповнень в умови кредитування за ініціативою Клієнта

безоплатно

6. Зміна графіку погашення кредиту за ініціативою клієнта/Продовження строку погашення кредиту (за ініціативою Клієнта)

2% від суми залишку заборгованості

7. Зміна умов кредитування за ініціативою клієнта (крім зміни графіку погашення та збільшення суми кредиту/ліміту кредитування)

1% від суми залишку заборгованості

8. Зміна умов кредитування за ініціативою банку

безоплатно

10. Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Клієнта при здійснені реструктуризаційних заходів для договорів укладених до 15.03.2010р. (в т.ч. розгляд кредитної заявки за внесення цих змін)

від 0,2% до 1% від суми залишку заборгованості по кредиту

 

 *  Мінімальний термін кредиту 60 місяців.

 ** Для учасників зарплатних проектів у ПАТ "КРЕДОБАНК" процентна ставка є меншою на 0,5 пп.

 *** UIRD3M - індикативна ставка Українського індексу ставок за 3-ти місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.
   Для визначення змінної процентної ставки Банком приймається розрахункове значення UIRD, яке розраховується один раз на місяць як середньоарифметична величина денних значень процентних ставок UIRD3M за 3 календарні місяці, які передують поточному. 
   На грудень 2018р. розрахункове значення UIRD3M становить 14,39%.

   Процентна ставка змінюється кожні 3 місяця з дати укладення угоди з позичальником. 

   Максимальна зміна процентної ставки протягом календарного року не може перевищити 5 процентних пунктів.

   Позичальник забезпечує здійснення страхування: 
     - нерухомого майна - предмета іпотеки;
     - життя та працездатність Позичальника;
     - інші ризики, згідно діючих умов кредитування на момент розгляду кредитного проекту. 
   Мінімальний термін кредиту 60 місяців.

  

Погашення

За вибором Позичальника погашення кредиту, процентів та, при наявності, комісії за користування кредитом може здійснюватись:

 • за “класичною схемою” – платежами, що зменшуються щомісяця;

 • за “ануїтетною схемою” – щомісяця рівними платежами.

Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій.

 

Необхідні документи

 • Документ, що засвідчує особу Клієнта - паспорт громадянина України;

 • Картка фізичної особи – платника податку - Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Клієнта;

 • Довідка про доходи за останні 6 місяців****;

 • Документи, які стосуються нерухомості (правовстановлюючі документи, витяги з відповідних реєстрів, технічний паспорт, експертна оцінка);

 • Попередній договір купівлі-продажу об"єкта кредитування;

 • Інші документи (при необхідності).

Для прикладу:

Вартість нерухомості - 1 000 000,00 грн.
Необхідна сума кредиту - 450 000,00 грн.
Участь власними коштами - 45,0%
Термін кредитування – 20 років

РЕАЛЬНА РІЧНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА:
Класична схема погашення - 19,69%
Ануїтет – 19,36%
 

* Мінімальний термін кредиту 60 місяців.
** розмір процентної ставки вказується в націонльній валюті. Для учасників зарплатних проектів у ПАТ "КРЕДОБАНК" процентна ставка є меншою на 0,5 пп.

 **** Фізичні особи підприємці замість довідки про доходи подають:

 • декларацію про одержані доходи або звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи за останні чотири квартали з відміткою ДПІ;

 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;

 • свідоцтво про право сплати єдиного податку;

 • ліцензії на право займатись окремими видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також патенти та дозволи на здійснення окремих видів діяльності, якщо останні передбачені чинним законодавством (у випадку здійснення таких видів діяльності);

 • виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів за останні 6 міс.;

 • інші документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника.

 

 


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2775.0000  /  2805.0000 2786.7006
EUR 3135.0000  /  3200.0000 3168.7573
PLN 710.0000  /  775.0000 738.2079
RUB --  /  -- 42.0600
станом на: 14.12.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link